Vi lærer bort "Flow Arts" til barn i alle aldre.

En morsom måte å trene både kropp og sinn!

Lik oss på facebook!

Så får du tilgang til ekstra oppdatert informasjon om vår aktivitet, treff og arrangementer og flow art generelt

hva gjør vi?

Vi besøker skoler, kulturarrangementer, asylmottak og lignende i Asker- og Oslo-området og viser fram og lærer bort Flow Arts. Vi setter også opp egne arrangementer og samlinger i litt forskjellige formater. Der det er stor interesse kan vi sette opp faste treff og kurs. Vi ønsker en stor grad av medvirkning og kreativitet fra de yngre til å skape noe sammen som alle føler tilhørighet til.

medlemskap

Vi er en frivillig forening og trenger medlemsskap for å fortsette vår aktivitet. Medlemstallet gjør det enklere å søke støtte. som Medlem får du rett til å stemme på årsmøte, samt generelt større påvirkningskraft på organisasjonen.

Hvem er vi?

Vi er en frivillig forening som jobber for barns fysiske og psykiske helse, gjennom "flow art" og relaterte aktiviteter. Vi ønsker å skape inkluderende møteplasser med rom for mangfold, lek og læring.

Hva er flow arts?

Flow Arts er et samlebegrep for en lekende triksing og dansing med forskjellige rekvisitter, rettet mot oppnå en følelse av flow. For eksempel sjonglering, rockering, drilling og poi.

Hvor er vi?

Neste arrangement er Tirsdager fra 3. september kl 18:00-20.00 på Leikarvollen i Asker. Disse treffene arrangeres i sammarbeid med ADHD Norge, og har fokus på flammer.
Påmelding må sendes med:
Navn, adresse, telefonnr, epost og fødselsdato til
akershus@adhdnorge.no
eller Ingjerd Rønning, Tlf: 92648080
Egenandel medlemmer: 100 pr person for alle 6 ganger
men max kr 200,- pr familie, der alle er medlem.
Ikke-medlemmer: Kr 250,- pr pers for alle 6 ganger
Betales til konto: 1503.86.60591, merkes med «Flow»
Eller VIPPS til: 87795