Bli medlem

Vi er en frivillig forening som ønsker et nært samarbeid med våre medlemmer. 

Som medlem får du 10 % rabatt på våre produkter, rett til å stemme på årsmøte, samt generelt større påvirkningskraft på organisasjonen. Og du støtter oss, ikke bare med kontingenten, men ved å øke medlemstallet vårt som gjør det enklere å søke støtte andre steder. 

Barn under 15 år må ha en foresatt som kontaktperson. Den foresatte har  stemmerett på årsmøte. Ønsker man å melde inn flere barn under 18 år, kan man få halv pris som familierabatt for nummer to og tre osv, men den foresatte har bare en stemme på årsmøte.

Ungdom mellom 15 og 18 kan velge å være selvstendig medlem med egen stemmerett, eller melde seg inn med foresatt.

Kontingenten er nå på 300 kr, og deretter 150 per ekstra barn.  

For å bli medlem, vennligst fyll ut innmeldingsskjema nederst på denne siden. Kontingenten kan betales over Vipps (søk etter LOMFSA), eller direkte bankoverføring til 1503 74 99185. Husk å merke betalingen med "medlemskontingent for ..."

Våre vedtekter er tilgjengelig for nedlasting her.

Ved spørsmål er det bare å kontakte oss.