hva er flow arts?

Flow Art er en relativt ny, og raskt voksende aktivitetsform med røtter i mange eldre tradisjoner fra hele verden. Det dreier seg om å uttrykke seg gjennom bevegelse med ett eller flere objekter, som kalles ferdighetsleker(skilltoys). For eksempel poier, staver, rockeringer, diablo og mye mer. Felles for disse er at de er døde objekter som følger de fysiske lovene i den ene enden og din kreative påvirkning i den andre.

Hva man bruker, og hva man kan gjøre med det har et uendelig kreativt potensiale, som vi pynter med farger, lys eller flammer. Det viktige er hvordan man konstant bytter på å føre og følge objektet, stille det spørsmål og få svar. Denne feedbacken lærer deg masse om takt, geometri, egen kropp og nye måter å bevege den på. Dette kan selvfølgelig være fascinerende å se på fra utsiden, men er ingenting mot den indre opplevelsen som er selve målet med flow art, nemmelig flow!

https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychology)

Flow er kort fortalt en fokusert og ekstatisk tilstand der man blir ett med det man gjør, og lar sitt fulle potensiale utfolde seg. Det er dette fokuset som gjør flow art unikt fra andre konkurranse eller oppvisnings former. Å trene på å komme i flow vil gi masse fordeler ellers i livet! I tilegg trener det både kropp og sinn på en helhetlig og lett tilpasselig måte.

Hvorfor flow arts?

Kjempegøy

Først og fremst er det morsomt, og derfor lett å motivere seg for. Det finnes mange fine leker med farger og lys som er interessant og tiltrekkende i seg selv, og inviterer til videre utforskelse. Mye av vår nye teknologi får oss til å sitte mer og mer stille foran en skjerm, men gjennom flow arts kan man bruke ny LED teknologi for å holde seg mer aktiv.

Så lenge du holder på vil du finne ut av nye ting hele tiden, som gir mestringsfølelse, selvtillit og mersmak! Etter hvert kan en bli så oppslukt at man opplever det som kalles «flow», som er en optimalt fokusert og ekstatisk tilstand, der grensene mellom og være og gjøre viskes ut.


Hjernetrim

I flow arts blir du nødt til å speile og snu bevegelsene dine alle mulige veier, så du kan bevege deg fritt, og ikke bare snurre rundt samme veien til du blir svimmel. Derfor styrker du begge hjernehalvdelene og samarbeidet mellom dem. Flere studier har vist at å lære å sjonglere faktisk gir fysiske endringer i hjernen, spesielt i områdene som har med avstandsbedømmelse og tidsberegning.

Dette gjør blant annet at man kan bli tryggere i trafikken, siden man lettere kan forestille seg hvor en bil kommer til å være etter hvor lang tid. I tillegg utvikler flow arts reaksjonstiden og det som kalles propriosepsjon, eller dypsensibilitet, som er evnen til å avgjøre sin egen kropps posisjon relativt til omgivelsene.


FYSISK

Flow art får deg til å bevege deg på så mange nye måter at du får brukt hele kroppen. Det gir både styrke, hastighet, smidighet, mykhet og kondisjon. I tillegg er det veldig bra for sirkulasjonen i hele kroppen, som gjør det lettere å holde oss sunne og friske.


Selv om flow art hovedsaklig handler om din egen utvikling og indre opplevelse er det en utmerket sosial aktivitet. Uten konkurranse er det mindre rom for konflikt, alle kan være med uansett nivå, og man kan sette pris på hverandres forskjeller.

Man kan lære masse av hverandre, og man lærer faktisk også masse av å lære bort, fordi man må sette seg dypere inn i ting og se det på nye måter. Dette vil gi økt empati og følelse av tilhørlighet. Etter hvert kan man også drive med partner flow, og koreografier som gir nye utfordringer og øker samholdet enda mer. Dette åpner også for sammarbeid med andre kunstformer som musikk, teater og annen scenekunst.

Sosialt