Poi trening

Poi trening

Hvem er vi?

Lys Og Mørke Flytende Sirkus Akademi er en relativt ny frivillig forening, som vil bruke «flow art» til å bedre barns fysiske og psykiske helse, kreativitet og sosiale kompetanse. Vi ønsker å være et slags interaktivt å inkluderende sirkus som prøver å få så mange som mulig med. Med fokus på lek og læring, samarbeid og selvutvikling. Å oppleve "flow" er en indre opplevelse, og en belønning og drivkraft og mål i seg selv. Dermed kan vi redusere konkurranse og prestasjonspress, og skape et sunt og trivelig miljø rundt aktiviteten. Alle kan være med uansett nivå, man kan lære av hverandre og forskjeller og mangfold blir en styrke.